Teknisk Due Diligence (DD) – Salg/kjøp av eiendom

Teknisk due diligence (DD) gir en uavhengig, faglig tredjepartsvurdering av et byggverks faktiske branntekniske tilstand.

Ved eiendomstransaksjoner blir det stadig mer vanlig å utarbeide en Due Diligence rapport for å avklare usikkerhet knyttet til eiendommen som skal kjøpes/selges.

En teknisk due diligence (DD) vil typisk inneholde:

  • En vurdering av byggverkets branntekniske tilstand og mulighet for fremtidig anvendelse

  • En vurdering av investeringer og omkostninger til fremtidig vedlikehold

  • Vurdering av branntekniske installasjoner så vel i relasjon til nåværende samt fremtidig behov, inklusiv en vurdering av omkostninger til drift og vedlikehold

  • En gjennomgang av lovmessige forhold, med registrering av avvik sett opp mot «i forskriftsmessig stand»

  • Due diligence utføres på både eksisterende bygninger og på nye byggeprosjekter 

Ullerud AS har svært god erfaring med å utføre teknisk due diligence, og vi bistår deg gjerne med en slik prosess – uansett hvor i landet byggverket måtte ligge!

Ta uforpliktende kontakt for mer info

Send inn skjemaet så vil vi ta snarlig kontakt med deg og bistå med den informasjon du ønsker.
  • Send forespørsel