Dette tilbyr vi:

Brannprosjektering: Ved brannprosjektering utfører vi et brannkonsept der det følger en rapport med branntekniske krav med tilhørende branntegninger. Vi leverer alle relevant søknadspapirer.

Uavhengig kontroll av brannprosjektering, KPR: I en KPR gjennomgår vi andres firmaes brannkonsept og styringssystem. Vi påpeker eventuelle feil/mangler som må rettes.

Uavhengig kontroll av utførelse, KUT: Ved KUT oppdrag kontrollerer vi at de ansvalige utførende bygger slik som det er detaljprosjektert og at de har rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres. Vi påpeker eventuelle feil/mangler som må rettes.

Brannteknisk tilstandsvurdering: Et hvert byggverk skal tilfredsstille et viss brannteknisk nivå. Vi utfører en rapport med hva som er krav og eventuelle avvik, samt en handlingsplan med anslått budsjett. 

Branndokumentasjon: Alle brannobjekter er pålagt å ha branndokumentasjon.Vi utfører en brannbok med alle nødvendige dokumeter. 

Due diligence, DD: Brannteknisk tilstandsvurdering i forbindelse kjøp/salg av byggverk.

Brannvernleder: For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndighetene kan forholde seg til.

Teknisk tegning: Våres tekniske tegner utfører alle typer 2D tegninger. Hovedsakelig utfører vi branntekniske tegninger, arealtegninger og leietagertegninger.

Ansvarlig søker, SØK: Vi tilbyr rollen som ansvarlig søker for enkle tiltak (ttkl1) som f.eks: hulltaking igjennom branncelleskillere, bytte av dører.

Vi har også samarbeidspartner innen passiv brannsikring (Oslo brannsikring AS).

Vi har sentral godkjenning i:

Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2

Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2